Algemene voorwaarden en klantinformatie

Algemene voorwaarden (AV)

Vanaf 15.05.2023

§ 1 Toepassingsgebied

(1) Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via onze online winkel tussen ons, LB24 International GmbH, Badenstedterstr. 96-98, 30453 Hanover, registratierechtbank: Hannover District Court, registratienummer: HRB 206057, vertegenwoordigd. DD Directeur Ugas Bassai, Tel.: 0511 87989379, e-mail: info@luxusbetten24.de

en jij als onze klant. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of u consument, ondernemer of handelaar bent.

(2) Alle overeenkomsten die tussen u en ons zijn gesloten in verband met het koopcontract vloeien voort uit deze algemene voorwaarden, onze orderbevestiging en onze acceptatieverklaring.

(3) Doorslaggevend is de versie van de Algemene Voorwaarden die geldig was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten.

(4) Wij accepteren geen afwijkende voorwaarden van de klant. Dit geldt ook als wij niet uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de opname.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) De presentatie en promotie van artikelen in onze onlineshop vormt geen bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten.

(2) Door via de onlineshop een bestelling te plaatsen door op de knop "bestellen met betaling" te klikken, plaatst u een juridisch bindende bestelling. U bent na het plaatsen van de bestelling twee weken aan de bestelling gebonden; Uw recht om uw bestelling te annuleren, dat mogelijk bestaat onder artikel 3, blijft hierdoor onaangetast.

(3) Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling via onze onlineshop onmiddellijk per e-mail. Een dergelijke e-mail houdt geen bindende aanvaarding van de bestelling in, tenzij deze naast de ontvangstbevestiging ook een aanvaarding verklaart.

(4) Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer wij uw bestelling aanvaarden door middel van een aanvaardingsverklaring of door levering van de bestelde artikelen.

(5) Bestellingen voor leveringen in het buitenland kunnen wij alleen in overweging nemen als er een minimale bestelwaarde geldt. De minimale bestelwaarde vindt u in de prijsinformatie in onze onlineshop.

(6) Indien levering van de door u bestelde goederen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de betreffende goederen niet op voorraad zijn, geven wij geen acceptatieverklaring af. In dit geval komt er geen contract tot stand. Wij zullen u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de eventueel reeds ontvangen tegenprestatie onmiddellijk terugbetalen.

(7) De verkoper behoudt zich het recht voor om zich terug te trekken uit het contract in geval van onjuiste of ongepaste zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de niet-levering niet de schuld van de verkoper is en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingstransactie met de leverancier heeft gesloten. De verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

§ 3 Herroepingsrecht

(1) Indien u een consument bent (d.w.z. een natuurlijke persoon die de bestelling plaatst voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit), beschikt u over een herroepingsrecht in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

(2) Het annuleringsbeleid en het annuleringsformulier voor de aankoop van goederen die niet kunnen worden verpakt (verzending) zijn hier beschikbaar ..

(3) Het annuleringsbeleid het annuleringsformulier voor de aankoop van verpakbare goederen (postbezorging) is hier beschikbaar.

§ 4 Leveringsvoorwaarden

(1) Wij hebben het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, zolang dit redelijk is voor de klant.

(2) De goederen worden binnen het door de verkoper aangegeven leveringsgebied verzonden naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de verwerking van de transactie is het bij de orderverwerking van de koper opgegeven afleveradres doorslaggevend. 

(3) Voor goederen die door een expediteur worden afgeleverd, vindt de levering "franco stoeprand" plaats, d.w.z.H naar de openbare stoeprand die het dichtst bij het afleveradres ligt, tenzij anders vermeld in de verzendinformatie van de online winkel en tenzij anders overeengekomen.

(4) Als u als klant volgens de verzendinformatie in de onlineshop voor een levering “gratis tot het gebruikspunt” heeft gekozen, worden de goederen afgeleverd op de plaats waar de goederen bedoeld zijn om te worden gebruikt.

(5) Als u als klant volgens de verzendinformatie in de onlineshop voor een levering “met montage” heeft gekozen, worden de goederen afgeleverd op de plaats waar de goederen bedoeld zijn om te worden gebruikt. Op deze locatie worden de goederen geassembleerd.

(6) Indien de klant als consument handelt, wordt hij verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. De garantierechten blijven onaangetast.

(7) Wij wijzen u erop dat de door een expeditiebedrijf geleverde goederen op de plaats van gebruik of door maximaal 2 personen moeten worden afgeleverd. wordt naar de installatieplaats gebracht via toegangspaden en via ingangen die doorgaans bedoeld zijn voor gebruik door personen. De klant draagt ​​het risico dat de goederen, afhankelijk van hun grootte en gewicht, door twee personen via de toegangspaden en ingangen kunnen worden verplaatst. De klant heeft niet het recht te eisen dat de rederij apparatuur of machines gebruikt om de goederen op de plaats van gebruik af te leveren of naar de verzamelplaats. Het expeditiebedrijf heeft het recht de goederen naar de 4e te vervoeren. Verdieping en hogere verdiepingen weigeren.

(8) Als de rederij de verzonden goederen naar ons terugstuurt omdat levering of verzending naar de plaats van gebruik of Indien levering op de montagelocatie van de klant niet mogelijk is, draagt ​​de klant de kosten voor een mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden die tot de onmogelijkheid van levering hebben geleid of als hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper de dienst hem een ​​redelijke termijn van tevoren had aangekondigd. Bovendien geldt dit niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant effectief gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden de verzendkosten voor de retourzending beheerst door de regeling uiteengezet in het annuleringsbeleid voor goederen die niet kunnen worden verpakt (verzending) .

§ 5 Aanvullende bepalingen voor de montageservice

Indien de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de goederen de montage van de goederen aan de klant verschuldigd is, geldt het volgende:

(1) De verkoper levert zijn diensten naar eigen inzicht of via door hem geselecteerd gekwalificeerd personeel. De verkoper kan ook gebruik maken van de diensten van derden (onderaannemers) die in zijn opdracht werken. Tenzij anders vermeld in de dienstbeschrijving van de verkoper, heeft de klant niet het recht om een ​​specifieke persoon te selecteren om de constructie uit te voeren.

(2) De klant moet de verkoper de informatie verstrekken die nodig is om de verschuldigde dienst volledig en naar waarheid te verlenen, op voorwaarde dat het verkrijgen ervan niet binnen de taken van de verkoper valt volgens de inhoud van de overeenkomst. contract.

(3) De verkoper zal na het sluiten van de overeenkomst contact opnemen met de klant om een ​​afspraak te maken voor de verschuldigde dienst. De klant zorgt ervoor dat de verkoper of het door de klant ingeschakelde personeel heeft op de overeengekomen datum toegang tot de betreffende faciliteiten van de klant.

§ 6 Prijzen en verzendkosten

(1) Alle prijzen in onze onlineshop zijn brutoprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting en exclusief eventuele verzendkosten.

(2) De verzendkosten staan ​​vermeld in onze prijsinformatie in onze onlineshop. De prijs inclusief omzetbelasting en toepasselijke verzendkosten worden ook op het bestelformulier weergegeven voordat u de bestelling plaatst.

(3) Als wij uw bestelling ontvangen in overeenstemming met Sectie 4 Para.1 Bij deelleveringen betaalt u alleen voor de eerste deellevering verzendkosten. Indien de deelleveringen op uw verzoek plaatsvinden, brengen wij voor elke deellevering verzendkosten in rekening.

(4) Als u uw contractuele verklaring effectief herroept in overeenstemming met artikel 3, kunt u, onder de wettelijke vereisten, terugbetaling eisen van de kosten die u al hebt betaald voor verzending naar u (verzendkosten).

§ 7 Betalings- en compensatievoorwaarden en retentierecht

(1) De aankoopprijs en verzendkosten kunnen vooraf worden betaald op de door ons opgegeven rekeningen.

(2) Als u een betalingsmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsservice “PayPal”, wordt de betaling verwerkt via PayPal, PayPal (Europe) S.een r.l en Cie, S.CA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, waarbij PayPal ook gebruik kan maken van de diensten van externe betalingsdienstaanbieders. Als de verkoper via PayPal ook betaalmethoden aanbiedt waarbij hij vooruitbetaling aan de klant doet (bijv. B Aankoop op rekening of betaling in termijnen), hij maakt zijn betalingsverzoek over aan PayPal of aan de betalingsdienstaanbieder in opdracht van PayPal en specifiek genoemd naar de klant. Voordat u de cessieverklaring van de verkoper accepteert, moet PayPal of de door PayPal ingeschakelde betalingsdienstaanbieder voert een kredietcontrole uit op basis van de verzonden klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de geselecteerde betaalmethode te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de gekozen betaalmethode wordt goedgekeurd, dient de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen te betalen in de overeengekomen betalingstermijnen. In dit geval kan hij alleen contact opnemen met PayPal of de betalingsdienstaanbieder die in opdracht van PayPal een schuldenbevrijdende werking heeft. Maar zelfs in geval van cessie van vorderingen blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, b.v. B over de goederen, levertijden, verzending, retourzendingen, klachten, annuleringsverklaringen en zendingen of creditnota's. Meer informatie over de betaalmethode “Paypal” vindt de klant op internet onder https:// https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full/.


(3) Als u de betaalmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “SOFORT”). Om het factuurbedrag via “SOFORT” te kunnen betalen, moet de klant een online banking-account geactiveerd hebben voor deelname aan “SOFORT”, zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan “SOFORT” bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door “SOFORT” en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode “SOFORT” vindt de klant op internet onder https://www.klarna.com/sofort/.


(4) Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betaaldienst “Shopify Payments”, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden in de onlineshop van de verkoper aan de klant gecommuniceerd. Om betalingen te verwerken, kan Stripe andere betalingsdiensten gebruiken, waarvoor: Er gelden bijzondere betalingsvoorwaarden waarmee de klant akkoord kan gaan. wordt apart vermeld. Meer informatie over “Shopify Payments” is online beschikbaar op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.


(5) Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betaaldienst “Stripe”, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Stripe worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper. Om betalingen te verwerken, kan Stripe andere betalingsdiensten gebruiken, waarvoor: Er gelden bijzondere betalingsvoorwaarden waarmee de klant akkoord kan gaan. wordt apart vermeld. Meer informatie over Stripe is beschikbaar op internet op https://stripe.com/de.


(6) Als u de creditcardbetaalmethode via Stripe selecteert, is het factuurbedrag onmiddellijk bij het afsluiten van het contract verschuldigd. De betalingsverwerking wordt uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna: “Stripe”). Stripe behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren en deze betaalmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is. Meer informatie over Stripe is beschikbaar op internet op https://stripe.com/de.


(7) Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betaaldienst “Klarna”, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm , Zweden (hierna “Klarna”). Nadere informatie en de voorwaarden van Klarna vindt u in de betalingsgegevens van de verkoper, te raadplegen op het volgende internetadres:
https://luxusbetten24.de/pages/zahlung-versand.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 9 Garantie

(1) Wij zijn aansprakelijk voor materiële of juridische gebreken in geleverde artikelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften, in het bijzonder §§ 434 ff. BGB. De verjaringstermijn voor wettelijke claims wegens gebreken bedraagt ​​twee jaar en begint met de levering van de goederen.

(2) Eventuele verkopersgaranties die door ons worden gegeven voor bepaalde artikelen of fabrieksgaranties die door de fabrikanten van bepaalde artikelen worden verleend, komen bovenop claims voor materiële of juridische gebreken in de zin van paragraaf.1 Details over de reikwijdte van dergelijke garanties vindt u in de garantievoorwaarden die eventueel bij de artikelen zijn gevoegd.

(3) Vanwege de lichtomstandigheden tijdens productfotografie en verschillende scherminstellingen en weergaven, wordt de kleur van de goederen mogelijk niet authentiek gereproduceerd. De garantierechten blijven onaangetast.

 

§ 10 Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn jegens u aansprakelijk in alle gevallen van contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor schadevergoeding of terugbetaling van gemiste kosten.

(2) In andere gevallen zijn wij aansprakelijk – voor zover gespecificeerd in paragraaf.3 is niet anders geregeld - alleen in geval van schending van een contractuele verplichting, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op wiens naleving u als klant regelmatig kunt vertrouwen (de zogenaamde kardinale verplichting ), en is beperkt tot vergoeding van voorzienbare en typische schade. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid onderworpen aan de bepalingen in paragraaf.3 uitgesloten.

(3) Onze aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid en onder de Product Liability Act blijft onaangetast door de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen.

§ 11 Auteursrecht

Wij beschikken over gebruiksrechten of auteursrechten op alle afbeeldingen, films en teksten die in onze onlineshop worden gepubliceerd. Elk gebruik van de beelden, films en teksten is niet toegestaan ​​zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

§ 12 Gegevensbescherming, toestemming voor gegevensverwerking en contact

De gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder bevat informatie over het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke gegevens en de daarmee samenhangende rechten van de betrokkenen.

De gegevensbeschermingsverklaring is beschikbaar op https:/          domein       .

§ 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Als u de bestelling als consument heeft geplaatst en uw gewone verblijfplaats in een ander land heeft op het moment van uw bestelling, blijft de toepassing van de dwingende wettelijke bepalingen van dat land onaangetast door de rechtskeuze gemaakt in zin 1.

(2) Als u een handelaar bent en uw statutaire zetel in Duitsland heeft op het moment van de bestelling, is de exclusieve jurisdictie de statutaire zetel van de verkoper in Hannover. Voor het overige zijn de toepasselijke wettelijke bepalingen van toepassing op de lokale en internationale jurisdictie.

§ 14 Geschillenbeslechting:

De Europese Commissie heeft een internetplatform gecreëerd voor online geschillenbeslechting. Het platform fungeert als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten.Meer informatie is beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

§ 15 Gedragscode

De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die op internet te raadplegen zijn onder http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

 

§ 15 Slotbepalingen

(1) Alle overeenkomsten tussen de contractpartners, evenals hun wijzigingen en aanvullingen, inclusief wijzigingen in deze bepaling, moeten in de regel schriftelijk worden vastgelegd, tenzij de bindende indiening van intentieverklaringen plaatsvindt via een internetportaal van de verkoper.

(2) De ineffectiviteit van individuele bepalingen van deze voorwaarden heeft geen invloed op de effectiviteit van de overige bepalingen. Voor zover deze Algemene Voorwaarden mazen in de wet bevatten, worden de juridisch effectieve regelingen die de contractpartners zouden zijn overeengekomen in overeenstemming met de economische doelstellingen en het doel van deze Algemene Voorwaarden als zij van de maas in de wet op de hoogte waren geweest, geacht te zijn overeengekomen deze lacunes op te vullen.