Gegevensbescherming

–––––––––––––––––––
Verklaring gegevensbescherming
––––––––––––––––– ––


1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan als u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
12 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is LB24 International GmbH, Badenstedterstr. 96-98, 30453 Hannover, Duitsland, Tel.:0511 87989379, E-mail: info@luxusbetten24.de. Der De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv.B Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) een SSL of. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de string “https://” en het slotje in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt
Als u onze website uitsluitend voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser verzendt naar onze server (zogenaamde. “Serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:
- Onze website bezocht
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Verzonden hoeveelheid Gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien van toepassing.: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG gebaseerd op ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Hosting
Hosting door Shopify
Wij gebruiken het winkelsysteem van dienstverlener Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2. Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (“Shopify”), met als doel het hosten en weergeven van de online winkel op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde diensten van Shopify kunnen gegevens ook naar Shopify Inc. worden verzonden als onderdeel van verdere verwerking namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (VS) Inc., Shopify Payments (VS) Inc. of Shopify (VS) Inc. worden verzonden. In het geval dat gegevens worden verzonden naar Shopify Inc. In Canada wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over gegevensbescherming van Shopify vindt u op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan de hierboven genoemde Shopify-servers vindt alleen plaats binnen het hieronder genoemde kader.

4) Cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser sluit, verwijderd (zogenaamde cookies). sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan ​​en maken het mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (zgn permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken deze op individuele basis bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. Hoe lang elke cookie bewaard blijft, kunt u terugvinden in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.
Cookies worden soms gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijv.B Het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt via individuele cookies die wij gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. a AVG bij toestemming of overeenkomstig art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG ter bescherming van onze legitieme belangen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze kunt u voor de betreffende browsers vinden onder de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contact
Als onderdeel van het contact met ons opnemen (bijv.B persoonlijke gegevens worden verzameld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens bij gebruik van een contactformulier worden verzameld, kunt u aflezen uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of opgeslagen en gebruikt voor contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en als er geen wettelijke bewaarplichten bestaan ​​die het tegendeel vereisen.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking
Volgens Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG, persoonlijke gegevens blijven worden verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de betreffende invoerformulieren. U kunt uw klantaccount op elk moment verwijderen door een bericht te sturen naar bovenstaande.G adres van de verantwoordelijke persoon. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van de overeenkomst. Nadat het contract volledig is afgehandeld of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met inachtneming van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of reserve het recht op verder gebruik van uw gegevens zoals toegestaan ​​door de wet van onze kant is geworden.

7) Commentaarfunctie
Als onderdeel van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop het commentaar is aangemaakt en de door u gekozen commentatornaam opgeslagen en gepubliceerd op deze website . Bovendien wordt uw IP-adres geregistreerd en opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door middel van een geplaatste opmerking. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij zou klagen dat uw gepubliceerde inhoud illegaal is. De wettelijke basis voor het opslaan van uw gegevens is Art. 6 lid. 1 verlicht. b en f AVG. We behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen als deze door derden worden bekritiseerd als illegaal.

8) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame
Abonnement op onze e-mailnieuwsbrief
Als u zich registreert voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde Dubbele opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Wij sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wilt ontvangen door op de betreffende link te klikken.
Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de internetprovider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres later te kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke. Zodra u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij informeren u in deze verklaring.

9) Gegevensverwerking voor orderverwerking
9.1 Voor zover nodig voor de contractafwikkeling voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling.
Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken wij de contactgegevens die u bij de bestelling heeft verstrekt (naam, adres, e-mailadres) om u te voorzien van onze wettelijke informatieverplichtingen overeenkomstig art. 6 lid. 1 verlicht. c AVG om u binnen de wettelijk bepaalde termijn persoonlijk te informeren over aankomende updates via een passend communicatiemiddel (bijvoorbeeld per post of e-mail). Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het communiceren van door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel uitsluitend door ons verwerkt voor zover dit voor de betreffende informatie noodzakelijk is.
Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.
92 Overdracht van persoonlijke gegevens aan verzendserviceproviders
- DHL
Als de goederen worden afgeleverd door de transportserviceprovider DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), zullen wij uw e-mailadres verstrekken in overeenstemming met Art. . 6 lid. 1 verlicht. een AVG vóór de levering van de goederen met het oog op het overeenkomen van een leveringsdatum of aan DHL voor kennisgeving van ontvangst, op voorwaarde dat u daarvoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Anders is het met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO geeft alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DHL. De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval moet de leverdatum vooraf worden afgestemd met DHL of Aflevermelding is niet mogelijk.
De toestemming kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken door de hierboven verantwoordelijke persoon of door de transportdienstverlener DHL.
- DPD
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), zullen wij uw e-mailadres en telefoonnummer verstrekken vóór de levering van de goederen in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG ten behoeve van het overeenkomen van een leverdatum of aan DPD voor kennisgeving van levering, mits u daarvoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Anders is het met het oog op de levering overeenkomstig Art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO geeft alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan DPD. De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval moet de leverdatum vooraf worden afgestemd met DPD of Aflevermelding is niet mogelijk.
De toestemming kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken door de hierboven verantwoordelijke persoon of door de transportdienstverlener DPD.
93 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)
- Amazon Pay
Als u de betaalmethode “Amazon Pay” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.CA, J-laan 38.F Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: “Amazon Payments”), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie, evenals de informatie over uw bestelling, zullen sturen in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Als er bij het gebruik van Amazon Pay cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen, worden geplaatst, gebeurt dit uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken met behulp van de “cookie-toestemmingstool” die op de website is geïmplementeerd. Meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments vindt u op het volgende internetadres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
- Apple Pay
Als u kiest voor de betaalmethode “Apple Pay” van Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate , Hollyhill, Cork, Ierland, de betalingsverwerking wordt uitgevoerd via de “Apple Pay” -functie van uw iOS-, watchOS- of macOS-apparaat door het debiteren van een betaalkaart die is opgeslagen met “Apple Pay”. Apple Pay maakt gebruik van beveiligingsfuncties die zijn ingebouwd in de hardware en software van uw apparaat om uw transacties te beschermen. Om een ​​betaling goed te keuren, moet u een eerder door u opgegeven code invoeren en deze verifiëren met de functie “Face ID” of “Touch ID” van uw apparaat.
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de gegevens over uw bestelling, in gecodeerde vorm aan Apple doorgegeven. Apple codeert deze gegevens vervolgens opnieuw met een ontwikkelaarspecifieke sleutel voordat de gegevens worden verzonden naar de betalingsdienstaanbieder van de in Apple Pay opgeslagen betaalkaart om de betaling uit te voeren. Encryptie zorgt ervoor dat alleen de website waar de aankoop is gedaan toegang heeft tot de betalingsgegevens. Nadat de betaling is gedaan, stuurt Apple het accountnummer van uw apparaat en een transactiespecifieke, dynamische beveiligingscode naar de oorspronkelijke website om het succes van de betaling te bevestigen.
Indien tijdens de beschreven overdrachten persoonlijke gegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG
Apple bewaart geanonimiseerde transactiegegevens, waaronder het geschatte aankoopbedrag, de geschatte datum en tijd en of de transactie succesvol is voltooid. Anonimisering sluit elke persoonlijke verwijzing volledig uit. Apple gebruikt de geanonimiseerde gegevens om Apple Pay en andere producten en diensten van Apple te verbeteren.
Wanneer u Apple Pay op iPhone of Apple Watch gebruikt om een ​​aankoop te voltooien via Safari op Mac, communiceren de Mac en het autorisatieapparaat via een gecodeerd kanaal op de servers van Apple. Apple verwerkt of bewaart deze informatie niet in een formaat dat kan worden gebruikt om u te identificeren. U kunt de mogelijkheid om Apple Pay op uw Mac te gebruiken uitschakelen in de instellingen van uw iPhone. Ga naar Wallet & Apple Pay en schakel Betalingen toestaan ​​op Mac uit.
Meer informatie over gegevensbescherming met Apple Pay vindt u op het volgende internetadres: https://support.apple.com/de-de/HT203027
- Google Pay
Als u de betaalmethode "Google Pay" van Google Ireland Limited, Gordon House kiest, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), de betalingsverwerking wordt uitgevoerd via de “Google Pay”-applicatie van u met minimaal Android 4.4 (“KitKat”) bediend en uitgerust met een NFC-functie door het opladen van een betaalkaart die is opgeslagen bij Google Pay of een daar geverifieerd betalingssysteem (bijv.B PayPal). Om een ​​betaling via Google Pay voor een bedrag van meer dan € 25 goed te keuren, moet u eerst uw mobiele apparaat ontgrendelen met behulp van de verificatiemaatregel die is ingesteld (bijvoorbeeld gezichtsherkenning, wachtwoord, vingerafdruk of patroon).
Ten behoeve van de betalingsverwerking worden de gegevens die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de gegevens over uw bestelling, doorgegeven aan Google. Google verzendt vervolgens uw in Google Pay opgeslagen betalingsgegevens in de vorm van een uniek transactienummer naar de oorspronkelijke website, die wordt gebruikt om een ​​uitgevoerde betaling te verifiëren. Dit transactienummer bevat geen informatie over de echte betalingsgegevens van uw bij Google Pay opgeslagen betaalmethoden, maar wordt aangemaakt en verzonden als een uniek, geldig numeriek token. Voor alle transacties via Google Pay treedt Google uitsluitend op als tussenpersoon om het betalingsproces af te handelen. De transactie vindt uitsluitend plaats tussen de gebruiker en de bronwebsite door afschrijving van de bij Google Pay opgeslagen betaalmethode.
Indien tijdens de beschreven overdrachten persoonlijke gegevens worden verwerkt, vindt de verwerking uitsluitend plaats met het oog op de betalingsverwerking in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG
Google behoudt zich het recht voor om bepaalde processpecifieke informatie te verzamelen, op te slaan en te evalueren voor elke transactie die via Google Pay wordt uitgevoerd. Dit omvat de datum, het tijdstip en het bedrag van de transactie, de locatie en beschrijving van de verkoper, een beschrijving van de gekochte goederen of diensten door de verkoper, foto's die u bij de transactie hebt gevoegd, de naam en het e-mailadres van respectievelijk de verkoper en de koper. . de afzender en ontvanger, de gebruikte betaalmethode, uw omschrijving van de reden van de transactie en, indien van toepassing, het aanbod dat bij de transactie hoort.
Volgens Google vindt deze verwerking uitsluitend plaats in overeenstemming met Art. 6 lid.1 verlicht. f AVG op basis van het legitieme belang bij een goede boekhouding, verificatie van transactiegegevens en optimalisatie en functionaliteitsonderhoud van de Google Pay-service.
Google behoudt zich tevens het recht voor om de verwerkte procesgegevens te combineren met andere informatie die door Google wordt verzameld en opgeslagen wanneer u andere Google-diensten gebruikt.
De gebruiksvoorwaarden van Google Pay vindt u hier:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de
Meer informatie over gegevensbescherming bij Google Pay vindt u op het volgende internetadres:
https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de
- giropay
Bij betaling via “giropay” wordt verwerkt door giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling doorgeven. Uw gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG uitsluitend ten behoeve van de betalingsverwerking en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van giropay GmbH vindt u op het volgende internetadres: https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung
- Klarna
Als u een betaaldienst van Klarna selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Om de betaling te kunnen verwerken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling verzameld. gebruikt (bijv. B Factuurbedrag, artikel, leveringswijze) worden ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontrole aan Klarna doorgegeven, op voorwaarde dat u hiermee akkoord gaat in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. a DSGVO hebben uitdrukkelijk ingestemd als onderdeel van het bestelproces. Hier kunt u zien aan welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgestuurd:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand om een ​​afgewogen beslissing te nemen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna mag echter blijven U heeft nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in de gegevensbeschermingsregels van Klarna voor de betrokkenen gevestigd in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
of. voor de getroffenen in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandeld.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal ( Europa) als onderdeel van de betalingsverwerking S.ARl en Cie, S.CA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doeleinde kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG wordt doorgegeven aan kredietbureaus op basis van het legitieme belang van PayPal bij het vaststellen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Verdere informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht naar PayPal te sturen. PayPal kan echter blijven bestaan U heeft nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.
- SOFORT
Als u de betaalmethode “SOFORT” selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna “SOFORT”), aan wie wij de gegevens doorgeven informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden uitsluitend doorgegeven ten behoeve van de verwerking van betalingen met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz
- Stripe
Als u een betaalmethode kiest van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, banksoortcode, indien van toepassing) sturen . Creditcardnummer, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. b AVG. Meer informatie over de gegevensbescherming van Stripe vindt u op de URL https://stripe.com/de/privacy#translation.
Stripe behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundige en statistische procedures om het legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van de gebruiker te beschermen. Stripe kan de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole en ontvangen als onderdeel van de betalingsverwerking doorgeven aan geselecteerde kredietbureaus, die Stripe op verzoek aan gebruikers bekendmaakt. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in de resultaten van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Stripe gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen over het recht om de geselecteerde betaalmethode te gebruiken.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar Stripe of de daartoe aangewezen kredietbureaus.
Stripe kan echter blijven bestaan U heeft nog steeds het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele betalingsverwerking.

10) Gebruik van beoordelings- en testzegelafbeeldingen
Trusted Shops Trustbadge
De Trusted Shops op deze website wordt gebruikt om ons Trusted Shops-keurmerk weer te geven en om Trusted Shops-lidmaatschap aan kopers aan te bieden na een Bestel Trust-badge geïntegreerd.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging de boventoon voeren, bij de optimale marketing van ons aanbod, Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.
Bij het oproepen van de trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeldB Bevat uw IP-adres, datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert het ophalen. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en uiterlijk zeven dagen na het einde van uw sitebezoek automatisch overschreven.
Andere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u na het voltooien van een bestelling besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken of als u zich al voor gebruik heeft geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

11) Webanalysediensten
11.1 Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van zogenaamde “Cookies” zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. kom naar de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die ervoor zorgt dat het IP-adres wordt geanonimiseerd door het in te korten en elke directe verwijzing naar een persoon uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC verzonden.uitgezonden in de VS en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt een speciale functie mogelijk, genaamd “demografische kenmerken”, evenals het creëren van statistieken met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde advertenties en met behulp van informatie van derden. Dit maakt de definitie en differentiatie van gebruikersgroepen van de website mogelijk met het oog op een doelgroepgeoptimaliseerde targeting van marketingmaatregelen. Gegevens die zijn verzameld op basis van ‘demografische kenmerken’ kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de verwerking geïnitieerd door Google Analytics en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder de instelling van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte apparaat van de website , zal alleen worden uitgevoerd als u ons op de hoogte stelt in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. a AVG heeft u hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze dienst te deactiveren via de “cookietoestemmingstool” die op de website wordt aangeboden. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een opdrachtverwerkingsovereenkomst gesloten, die Google verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en deze niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS maakt Google gebruik van zogenaamde Standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsniveaus in de VS te garanderen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
11.2 Hotjar (hotjar Ltd.)
Deze website maakt gebruik van de Hotjar-webanalyseservice van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel.: +1 (855) 464-6788).
Met deze tool kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt worden gevolgd (zg hittekaarten). U kunt bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. De tool maakt het ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van websitegebruikers. Zo verkrijgen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse is gebaseerd op onze legitieme belangen bij optimalisatie- en marketingdoeleinden en het ontwerp van onze website in overeenstemming met onze belangen in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVGBij het gebruik van deze tool besteden wij bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat we alleen kunnen volgen op welke knoppen je klikt en hoe ver ze scrollen. Gedeelten van de websites waarin persoonsgegevens van u of derden worden weergegeven, worden door Hotjar automatisch verborgen en zijn daardoor op geen enkel moment herleidbaar.
Hotjar biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om het gebruik van de Hotjar-tool te voorkomen door middel van een “Do Not Track header” zodat er geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website worden vastgelegd. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in de huidige versie ondersteunt. Om dit te doen, stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar om het volgen van de betreffende gebruiker te deactiveren. Als u onze website met verschillende browsers/computers gebruikt, moet u voor elk van deze browsers/computers de “Do Not Track header” afzonderlijk instellen.
Uitgebreide instructies met informatie over uw browser vindt u op: https://www.hotjar.com/opt-out
Meer informatie over Hotjar Ltd. en over de Hotjar-tool kunt u vinden op: https://www.hotjar.com
De gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar Ltd. kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/privacy
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

12) Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame
Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij voor deze website adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, waardoor automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk wordt gemaakt met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De verwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG
Een eventuele verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u er met Google mee akkoord bent gegaan dat uw internet- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren bekijk deze op de web. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing aan te maken en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan de gegevens van Google Analytics om doelgroepen te vormen. Als onderdeel van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.
Details over de verwerking geïnitieerd door Google Ads Remarketing en hoe Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Remarketing door gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is onder de volgende link Download en installeer de browserplug-in van Google:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Meer informatie en de gegevensbeschermingsregels met betrekking tot adverteren en Google kunt u hier bekijken:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming nodig voor de hierboven beschreven verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw herroeping uit te voeren, deactiveert u deze dienst in de “Cookie Consent Tool” die op de website wordt aangeboden, of volgt u de hierboven beschreven optie om bezwaar te maken.
Conversies bijhouden van Pinterest-tags
Deze website maakt gebruik van de 'Pinterest Tag'-technologie voor het bijhouden van conversies van Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2e verdieping, Fenian Street, Dublin 2, Ierland (“Pinterest”).
Als u via een pin op Pinterest op onze website bent gekomen, plaatsen wij een cookie op uw computer die samenwerkt met een “tag” die eveneens is geïmplementeerd in de vorm van een JavaScript-code van Pinterest. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze cookies vervallen na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.
Als de gebruiker vanaf een pin op Pinterest naar pagina's op deze website wordt doorgestuurd en de cookie nog niet is verlopen, registreert de tag bepaalde door ons vooraf gedefinieerde gebruikersacties en kan deze volgen (bijv.B voltooide transacties, leads, zoekopdrachten op de website, bekeken productpagina’s). Bij het uitvoeren van een dergelijke actie stuurt uw browser via de Pinterest-tag een HTTP-verzoek van de cookie naar de server van Pinterest, die bepaalde informatie over de actie verstrekt (waaronder:A Type actie, tijd, browsertype van het apparaat).
Door deze overdracht kan Pinterest statistieken maken over het gebruiksgedrag op onze website nadat het is doorverwezen vanaf een Pinterest-pin, die we gebruiken om ons aanbod te optimaliseren.
Indien persoonlijke gebruikersgegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG gebaseerd op ons legitieme belang bij de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties op Pinterest en het koopgedrag van gebruikers en dient zo om ons online aanbod te optimaliseren.
We ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u hier bezwaar tegen maken door de Pinterest-tag-conversie-tracking-cookie via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken. Als alternatief kunt u de deactiveringspagina voor EU-consumenten http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
gebruiken om te controleren of Microsoft-advertentiecookies in uw browser zijn ingesteld en deze te deactiveren.
Meer informatie over de gegevensbeschermingsregels van Pinterest vindt u op het volgende internetadres: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

13) Tools en andere
Google reCAPTCHA
Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ( “Google”). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt gedaan of dat deze onrechtmatig wordt verwerkt door middel van machinale en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, verdere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service worden naar Google verzonden en uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. f AVG gebaseerd op ons legitieme belang bij het bepalen van de individuele persoonlijke verantwoordelijkheid op internet en het voorkomen van misbruik en spam. Als onderdeel van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen ook persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC worden verzonden. kom naar de VS.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google kunt u bekijken op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. een AVG verkregen. U kunt uw toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken. Om uw intrekking uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven mogelijkheid om bezwaar te maken.

14) Rechten van de betrokkene
14.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten van de betrokkene (recht op informatie en tussenkomst) jegens de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij wordt verwezen naar de wettelijke basis die wordt vermeld voor de respectieve uitoefeningsvereisten:
- Recht op informatie overeenkomstig art. 15 AVG;
- Recht op correctie in overeenstemming met Art. 16 AVG;
- Recht op verwijdering in overeenstemming met Art. 17 AVG;
- Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met Art. 18 AVG;
- Recht op informatie in overeenstemming met Art. 19 AVG;
- Recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met Art. 20 AVG;
- Recht om gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met Art. 7 lid. 3 AVG;
- Recht om te klagen in overeenstemming met Art. 77 AVG.
142 RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN
ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN ALS ONDERDEEL VAN EEN BELANGENEVENWICHT OP BASIS VAN ONS OVERWELDIGENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING, MET WERKING OM IN DE TOEKOMST TE INVESTEREN.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIKT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS. VERDERE VERWERKING WORDT ECHTER VOORBEHOUDEN INDIEN WE COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANBIEDEN DIE ONTWORPEN ZIJN OM BESCHERMD TE WORDEN, DIE BOVEN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN TE WEG ZIJN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENST HEEFT VOOR DE BEWEGING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS.
INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN, VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT UW OPT-OUT UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens voor directe reclamedoeleinden stopzetten.

15) Duur van de opslag van persoonsgegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv.B handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen).
Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid. 1 verlicht. a AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Zijn er wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die worden opgeslagen in het kader van rechtstransacties of verplichtingen die vergelijkbaar zijn met juridische transacties op basis van art. 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, tenzij ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of te initiëren en/of we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.
Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 lid. 1 AVG, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van Art. 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met Art. 21 lid. 2 AVG.
Tenzij uit de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties anders volgt, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Vertreten durch die IT-Recht Kanzlei