Annuleringsinstructies en formulier

Herroepingsinstructies en herroepingsformulier voor de aankoop van goederen die niet kunnen worden verpakt (verzending)

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (LB24 International GmbH, Querstr., 24a, 30519 Hannover, Duitsland, Tel.: 051193680684, e-mail: info@luxusbetten24.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv.B een brief verzonden per post of een e-mail) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan die door ons wordt aangeboden, en omdat u de goedkoopste standaardlevering hebt gekozen) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

Wij halen de goederen op.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal circa € 85,-.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen vast te stellen.

Annuleringsbeleid: het herroepingsformulier voor de aankoop van verpakbare goederen (postbezorging)

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (LB24 International GmbH, Querstr., 24a, 30519 Hannover, Duitsland, Tel.: 051193680684, e-mail: info@luxusbetten24.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv.B een brief verzonden per post of een e-mail) waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan die door ons wordt aangeboden, en omdat u de goedkoopste standaardlevering hebt gekozen) , onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. 

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen vast te stellen.